تلفیق دلار 17500تومانی را پس گرفت؟

همزمان با افزایش انتقادات به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی
بر افزایش نرخ تسعیر به 17500 تومان اظهاراتی ازسوی برخی اعضای این
کمیسیون مطرح می‌شود که بیانگر احتمال تجدید نظر روی این نرخ است!
برخی البته گفته‌اند که اصلاً نرخ 17500تومان مصوب این کمیسیون
نیست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک