تمرکز بر تولید نخستین خودرو هوشمندِ کشور در گروه سایپا

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات
و فناوری اطلاعات گفت: با همکاری گروه خودروسازی سایپا، می توانیم در
تولید خودروهای هوشمند و مورد نیاز کشور گام های بسیار خوبی برداریم و
زمینه گسترش صادرات خودرو را فراهم کنیم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک