توانیر: صنایع باید نسبت به تأمین مولدهای اضطراری اقدام کنند

شرکت توانیر اعلام کرد: مطابق با قوانین جاری کشور ،‌
صنایعی که تجهیزات آن ها نیازمند برق مستمر است می بایست نسبت به
تأمین مولد های اضطراری از جمله دیزل ژنراتور برای راه اندازی در
مواقع اضطراری اقدام نمایند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک