ثبت تورم منفی برای منطقه یورو طی پنجمین ماه متوالی

بر اساس برآورد منتشر شده توسط دفتر آماری اتحادیه اروپا
موسوم به “یورواستات”، نرخ تورم منطقه یورو برای پنجمین ماه متوالی در
دسامبر سال 2020 همچنان منفی باقی ماند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک