جمهوری آذربایجان صادرکننده گاز به اروپا شد

آذربایجان قصد دارد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به
اروپا صادر کند که می‌تواند تهدیدی برای سهم مسکو در بازار گاز این
منطقه باشد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک