جنگ خاموش – 26| اعتراف دیرهنگام روحانی: در صادرات گاز عقب هستیم

درحالی رئیس جمهور در روزهای اخیر در خصوص عقب ماندگی
ایران در صادرات گاز صحبت کرده که این موضوع مهم بارها توسط رسانه ها
و کارشناسان دلسوز به دولتمردان یادآوری شده و نسبت به فرصت هایی که
در این زمینه از دست می دهیم هشدار داده شده بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک