جهانگیری: بزرگترین پروژه های نفتی را در دوران تحریم انجام دادیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: آن فردی که آرزو می‌کرد
صادرات نفت ایران به صفر برسد رفت، اما صادرات فرآورده‌های نفتی ما
چهار برابر شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک