درج یک نماد معاملاتی در بازار پایه فرابورس

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به عنوان دویست و پنجاه و
دومین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران
درج شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک