دست‌های پشت پرده، مانع مصرف کودهای بیولوژیک در بازار 15 هزار میلیاردی

عضو انجمن ارگانیک با بیان
اینکه کودهای معدنی 150 درصد عملکرد بهتری
در مقایسه با کود های شیمایی دارند گفت: به دلیل رانت در بازار 15
هزار میلیارد تومانی کودهای شیمیایی، سموم و نهاده‌ها اجازه استفاده
کشاورزان از کودهای بیولوژیک را نمی‌دهند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک