روحانی: باید از مداخلات غیر کارشناسی در بورس پرهیز شود

رئیس جمهور با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را
دارد، تاکید کرد: سیاستگذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای‌عالی بورس
انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک