روسیه: اقتصاد جهانی با رویدادهای غیرقابل پیش بینی مواجه است

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه هشدار داد که
اقتصاد جهانی می تواند شاهد رویدادهای جدیدی به نام “قوی سیاه” مانند
افزایش تورم و احتمال بروز یک همه گیری دیگر باشد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک