سخنان وزیر صمت علیه قیمت پایه‌ فولاد که خودش گذاشت؟!

امروز وزیر صمت نسبت به قیمت پایه فولاد در بورس انتقاد
کرد و گفت: برخی افزایش قیمت ها به دلیل قیمت پایه ای است که در بورس
کالا گذاشته شد؛رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد در این باره
گفت، هم اکنون قیمت پایه براساس شیوه نامه فولاد تعیین می
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک