سهمیه نهاده و سوخت مرغداران فاقد بیمه حذف می‌شود

رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد: در راستای ارتقا،
کارایی برنامه ملی کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، فهرست
واحـدهای پرورش طیور دارای بیمه پایه در حال جمع آوری
است تا بر اساس آن تولید کنندگانی که فاقد بیمه باشند، سهمیه
نهاده و سوخت آنها حذف شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک