شرایط تامین مالی پروژه‌های عمرانی وخیم‌تر می‌شود؟

در حالی تجربه استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی
قدمتی 120 ساله در دنیا دارد که این روش هنوز در کشور جایگاه واقعی
خود را به دست نیاورده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک