شرکت‌های انگلیسی با مشکلات مرزی برگزیت دست و پنجه نرم می‌کنند

در حالی که حدود دو هفته از خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا (برگزیت) می گذرد، شرکت های انگلیسی با مشکلات مرزی ناشی از این
خروج از جمله افزایش کاغذ بازی ها و بروکراسی شدید دست و پنجه نرم می
کنند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک