شهرداری‌ها طبق قانون از ایرلاین‌ها عوارض می گیرند/ زنگنه: امکان حذف پرداخت عوارض وجود ندارد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه شهرداری ها
مطابق قانون از ایرلاین ها عوارض می گیرند، گفت:امکان حذف عوارض وجود
ندارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک