صربستان واردات گاز ارزان از روسیه را شروع کرد

رئیس جمهور صربستان بخشی از خط لوله گاز “ترک استریم” که
از روسیه شروع می شود و به “بالکان استریم” معروف است را رسماً افتتاح
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک