ضرورت جلب نظر کارگران در تعیین مزد 1400/ رشد اقتصادی با دستمزد حداقلی ممکن نیست

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه با تورم
بیش از 40درصدی یک کارگر چگونه می تواند با حداقل حقوق زندگی کند
گفت:در تعیین دستمزد کارگران باید به قدرت خرید و تأمین معیشت توجه
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک