طرح مجلس برای انتقال سازمان هواشناسی به وزارت نیرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح و امضا کرده
اند که به موجب آن سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی به وزارت
نیرو منتقل شود؛ این طرح در مراحل بررسی است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک