عضو شورای عالی بورس: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست

عضو شورای عالی بورس درباره تلاش وزیر صمت برای تغییر
مدیر عامل بورس کالا گفت: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر
صمت نیست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک