فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|شبکه ملی اطلاعات؛ راهبرد اساسی مقابله با حکمرانی بیگانگان در فضای مجازی

یافته­ های واقعی نشان می­ دهد شبکه های اجتماعی و
پیامرسان­ های خارج پایه، ابزاری برای حکمرانی مالکان اینترنت در فضای
مجازی کشورهای دنیا محسوب می شوند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک