قنات‌ها دلیل فروریزش برخی گودبرداری‌ها در تهران است

مقام مسئول وزارت راه با اشاره به وجود قنات‌های تغییر
مسیر یافته در شهر تهران،‌گفت: پیشنهاد ساماندهی قنوات تهران در تعامل
شهرداری با وزارت نیرو مطرح شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک