قیمت مرغ در سایر کشورها چند دلار است؟

سود حاصل از فاصله قیمت 10 تا 25 هزار تومانی گوشت مرغ
که قطعا به جیب مرغدارها نمی‌رود، به جیب چه کسانی
می‌رود؟

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک