مشاغل خانگی ظرفیت ایجاد 2.5 میلیون شغل را دارد

سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با
اشاره به اینکه در صورتی که سهم مشاغل خانگی افزایش یابد ظرفیت ایجاد
2.5 میلیون شغل وجود دارد گفت: سهم مشاغل خانگی در ایران 3.4 درصد از
کل اشتغال است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک