معاون جدید فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی،
قاسم خالدی به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی
فضای مجازی منصوب شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک