هشدار به ادارات تهران/ پرمصرف‌های گاز و برق به استانداری معرفی خواهند شد

️با تشکیل تیم ارزیاب مشترک شرکت های توزیع نیروی برق
تهران بزرگ و گاز استان تهران، مصرف انرژی ادارات و دستگاه های اجرایی
پایتخت، رصد و ادارات پرمصرف به استانداری، معرفی خواهند
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک