هشدار به مردم؛ تماس از بانک مرکزی به منظور واریز وجه «کلاهبرداری» است

تقاضای واریز وجه از شهروندان با عنوان سامانه 2706
(ارتباطات مردمی بانک مرکزی) شگرد کلاهبرداران و فرصت طلبان برای
اخاذی است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک