همتی:کاهش نرخ ارز حاصل تلاش بانک مرکزی است، سیاسیون به خودشان وصل نکنند

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: انتظارم از فعالین سیاسی این
است، رقابتهای حزبی و جناحی خود را به تلاشهای بانک مرکزی برای بهبود
شرایط اقتصاد و استفاده از فرصتهای بین المللی برای خنثی سازی و کاهش
تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند. 

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک