وزارت ارتباطات: آذری جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: آذری جهرمی امروز
در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و پس از بیان توضیحات با قرار
التزام آزاد شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک