وزارت کشاورزی: گرانی تخم مرغ در بازار باعث نگرانی و سوال ما نیز هست!/تامین 50درصد نیاز کشور از مرغ آرین

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه این وزارتخانه
تنها مسئولیت تولید را برعهده دارد گفت: مرغداران تخم مرغ را 14 هزار
تومان درب مرغداری تحویل می دهند اما اینکه با چه قیمتی در بازار به
فروش می رسد، موجب نگرانی و سوال ما نیز هست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک