پکن: دولت آمریکا باید سرکوب "بی دلیل" شرکت‌های چینی را متوقف کند

پس از اقدام دولت ترامپ برای لغو مجوز همکاری شرکت های
آمریکایی با غول فناوری چین یعنی شرکت هواوی، دولت پکن به شدت از این
اقدام انتقاد و تاکید کرد که آمریکا باید سرکوب بی دلیل شرکت های چینی
را متوقف کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک