چالش جدید کارگران/ باز شدن پای "عیدی توافقی" بعد از حقوق توافقی

سال هاست که با بروز قراردادهای موقت, بحث حقوق توافقی
به یک سنت نانوشته برای تعداد زیادی از کارگران تبدیل شده است. حالا
چندسالی است که بحث “عیدی توافقی” هم به چالش های کارگران اضافه شده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک