کارنامه موفق سازمان اقتصادی کوثر در مردمی کردن اقتصاد/ نقشه آمریکا برای ایران شکست خورد

معاون نظارت و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به
کارنامه موفق سازمان اقتصادی کوثر در مردمی کردن اقتصاد، گفت: با عرضه
جوجه یک روزه مرغ آرین نقشه آمریکا برای ضربه زدن به صنعت مرغداری
ایران شکست خورد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک