کدام نیروگاه های تهران از مدار خارج است؟

محدودیت سوخت رسانی به نیروگاههای کشور موجب از مدار
خارج شدن برخی از واحدهای نیروگاهی و به موجب آن بروز قطعی برق در
نقاط مختلف کشور شده است‌.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک