کره جنوبی در قبال ایران رفتار مستقلی داشته باشد/ نسبت به ادامه توقف دارایی هایمان بی تفاوت نخواهیم بود

همتی با تأکید براستقلال رفتار کره جنوبی در قبال منابع
ایران در این کشور گفت:7 میلیارد دلار متعلق به ملت ایران بیش از 2
سال است که در بانک‌های کره جنوبی متوقف شده، این نکته امری غیرقابل
قبول است وقطعاًایران نسبت به تداوم این مسأله بی تفاوت نخواهد
بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک