یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه شد

مدیر کل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: در یک
سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، 730 هزار نفر از این تعداد
بیمه بیکاری گرفته‌اند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک