100 درصد کارگران اخراجی آمریکا در ماه دسامبر زن بودند

رسانه های آمریکا اعلام کردند که 100 درصد افرادی که طی
ماه دسامبر شغل خود را از دست دادند، زنان بودند که این امر تأثیر بی
سابقه و فاجعه آمیز بحران کرونا بر زنان شاغل را نشان می
دهد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک