2 میلیون و 307 ایرانی شاغلند اما ناقص

آخرین آمار ارائه شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
در پاییز 99 حکایت از این دارد که سهم اشتغال ناقص در پاییز 99 حدود
9.9 درصد است. تعداد اشتغال ناقص حدود 2 میلیون و 307 هزار و 195 نفر
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک