8 قرارداد به ارزش 1.2 میلیارد دلار برای افزایش 95 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران امضا شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تأمین منابع
مالی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از محل انتشار اوراق مشارکت،
گفت: به این منظور 3 هزار میلیارد تومان اوراق در سال 97 منتشر شد و 2
هزار میلیارد تومان اوراق نیز تا پایان دی‌ماه امسال منتشر
می‌شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک