برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار برای تعیین سبد معیشت کارگران

امروز جلسه ی دیگری از شورای عالی کار برای تعیین و
بررسی سبد معیشت کارگران برگزار می شود. کارگران چشم انتظار هستند تا
در جلسه امروز عدد و رقم سبد معیشت نهایی شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک