تأکید بر ضرورت کاهش قیمت تمام شده برق با بهره گیری از ابزارهای نوین

معاون هماهنگی توزیع توانیر بر کاهش قیمت تمام شده برق
از طریق بهره گیری از ابزارهای نوین وهوشمندسازی شبکه های برق تاکید
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک