ثبت یک اتفاق عجیب در مسکن مهر؛ پیمانکار مسکن مهر استان البرز واحد متقاضیان را فروخت؟

درحالی واحدهای مسکن مهر یکی از پروژه‌های استان البرز
باید امسال به متقاضیان واگذار می‌شد که گفته می شود، پیمانکار این
پروژه بدون سروصدا بخش زیادی از این واحدها را فروخته
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک