جزئیات پرداخت حدود 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی

مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه های اشتغال و
فراگیر گفت:تا کنون به 142315 طرح تسهیلات اشتغال روستایی به
مبلغ128594 میلیارد ریال پرداخت شده است, که این تسهیلات حدود 33 درصد
به زنان و 67 درصد به مردان پرداخت شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک