خرید توافقی کشمش از کشاورزان به قیمت هرکیلوگرم 14 تا 20 هزار تومان آغاز شد

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور از خرید
توافقی کشمش مازاد کشاورزان خبر داد و گفت: نرخ کشمش های بی دانه و
پلویی در استان‌های مختلف بر اساس کیفیت 14 تا 20 هزار تومان
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک