سازمان ملل: اقتصاد جهان 4.7 درصد در سال 2021 رشد می‌کند

سازمان ملل متحد هشدار داد که اقتصاد جهانی در یک وضعیت
خطرناک قرار دارد و هنوز از تبعات بحران کرونا رنج می برد اما با این
حال پیش بینی می شود در سال 2021 با بهبود متوسط 4.7 درصدی مواجه
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک