مدیرعامل توانیر: سخت ترین سال صنعت برق را سپری کردیم

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: امسال با توجه به گرمای شدید
و مداوم، شرایط کرونایی، زمستان سردی که با کمبود سوخت نیروگاهی همراه
بود و کمبود منابع مالی، سخت ترین سال صنعت برق، با سربلندی سپری
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک