وضعیت عیدی کارگران زیرزمینی/ 3.5 میلیون کارگر در آمار نیستند

کارگران زیرزمینی یا کارگران غیررسمی, یا عیدی ندارند یا
مطابق مصوب قانون کار عیدی دریافت نمی کنند, تعداد این کارگران زیاد
است که به خاطر عدم نظارت بر قانون همواره حقشان پایمال
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک