چشم انداز بازار کار ایران در پساکرونا/ پیش بینی تورم و معیشت در سال 1400

کارشناس اقتصادی در مورد چشم‌انداز بازار کار در 1400
گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی
داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما 1400 مانند دهه 90نخواهد بود و
نیاز به سیاست‌گذاری در بازار کار دارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک